• Created by:
  Ewa Masłowska
 • City & Country :
  Katowice - Poland
 • School Name:
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach - Katowice
 • Book author:
  Jan Favre
 • Book language:
  Polski
 • Book publisher:
  Self publishing
 • ISBN code:
  978-83-949104-0-2

Synopsis:

Osiemnastoletni Michał Sernicki wraz ze swoim przyjacielem ,,Aenem" tworzy muzykę. Marzy o tym, że pewnego dnia osiągnie sukces i będzie zarabiał na życie rapując w założonej przez nich grupie ,,Łowcy snów". Choć nikt w niego nie wierzył, on pewnego dnia wypuścił piosenkę, która wybiła go na szczyty list przebojów i największe krajowe sceny. Niestety szybko poznaje koszt i brud kryjący się za sławą...

Eighteen-year-old Michał Sernicki and his friend "Aen" are underground music creators. Michał is dreaming, that one day he will succeed and earn for his living singing in the hip-hop group "Dream Hunters" they started. Nobody believed in him, but one day he released a song that let hom climb to the top of the charts and the biggest national scenes. Unfortunately, he quickly discoveres the cost and darkness behind the fame...