• Created by:
  Paulina Michalczak
 • City & Country :
  Zaklików - Poland
 • School Name:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie - Zaklików
 • Book author:
  Katarzyna Michalak
 • Book language:
  Polski
 • Book publisher:
  Wydawnictwo Literackie Sp. z o. o.
 • ISBN code:
  9788308055977

Synopsis:

Klaudia spodziewała się starszego pana, a kogo spotyka na miejscu? . On - Kamil Sawicki, utracił wzrok podczas pobicia, i któremu los również nie szczędził dramatów. Nieufna i zastraszona dziewczyna, i chłopak, buntujący się przeciwko własnemu losowi. Czy dwoje tak obarczonych przez życie młodych ludzi jest w stanie połączyć więź? Jak wpłynie brutalny świat show biznesu, do którego Kamil i Klaudia wkroczyli, próbując walczyć o swoją przyszłość? ."Spełnienia marzeń to historia miłości walką o siebie i swoje marzenia. Przekonaj się czy i tobie książka da nadzieje i wiarę w przyszłość, sprawi, że dzień wyda się lepszy.

She - Klaudia Maszewska, she escapes from the hell which prepared her own father. It is during the eighteenth birthday of her. She decides to respond to a local job advertisement. Klaudia is expecting an old man, who meets at the meeting. . He - Kamil Sawicki, who lost his sight during the beating, and to whom whom fate also did not spare dramas. A distrustful and intimidated girl and a boy who rebels against his own fate. Are these two people so burdened by life able to connect the bond? How will the brutal world of the show business influence on Kamil and Klaudia ? Will they try to fight for their future? . "Fulfilling your dreams the dreams is a love story and fighting for yourself and your dreams. See yourself whether this book will give you hope and belief in the future and makes will make the day seem s to be better.