• Created by:
  Nina Dramska
 • City & Country :
  Katowice - Poland
 • School Name:
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach - Katowice
 • Book author:
  Roman Pisarski
 • Book language:
  Polski
 • Book publisher:
  Sara
 • ISBN code:
  83-7297-292-3

Synopsis:

Akcja rozgrywa się we Włoszech, w Marittimie. Zawiadowca kolei przygarnia błąkającego się na stacji kolejowej psa. Nazywał go „Lampo” (z włoskiego błyskawica), ponieważ był on pełen życia, a na grzbiecie miał jasną pręgę. Dzieci Kolejarza od razu zaprzyjaźniły się ze zwierzęciem, staje się on ulubieńcem rodziny. Lampo codziennie chodził ze swoim panem do pracy. Wyjeżdżali rano z Piombino do Marittimy i wracali pod wieczór. Pies stał się sławny dzięki swoim podróżom po całym kraju. Zawsze wiedziałam do którego pociągu ma wsiąść i na której stacji wysiąść. Z nich był wielokrotnie, wskakiwał do pociągu, a po kilku dniach wracał. Podczas jednej z wypraw został przytrzaśnięty przez drzwi pociągu. Miał złamane dwa żebra oraz łapę. Ze skoczył ze stopnia i ukrył się w krzakach. Rannego psa znalazłam starsza pani, zaopiekowała się nim i pomogła mu dojść do siebie. Lampo spędził z nią całą zimę. No wiosna pies wrócił do Maritimy, gdzie wszyscy bardzo martwili się o niego. Naczelnik dyrekcji kolejowej zabronił przebywać Lampo na stacji. Pies mial zostać przeniesiony na Sycylię do wuja zawiadowcy, jednak uciekł podczas przesiadki w Rzymie. Za drugim razem Zawiadowca Osobiście dopilnował aby pies wsiadł na statek. Po miesiącu Lampo uciekł i wrócił do Marittimy. Bardzo tęskni za swoim panem oraz ludźmi z kolei. Był bardzo wycieńczony i miał wiele ran. Po kilku tygodniach wrócił do zdrowia. Pewnego razu młodsza córka zawiadowcy bawiła się na torach, gdy nadjeżdżał popołudniowy express. Ojciec ruszył na pomoc, ale Lampo był od niego szybszy. Zepchnął dziewczynkę na drugą stronę torów, lecz sam nie zdąży uciec. Zginął pod kołami pociągu. Wszyscy opłakiwali podziwiali psa za jego niezwykle bohaterska postawę. To piękna historia o przyjaźni psa i człowieka zdarzyła się naprawdę. Grób Lampo znajduje się blisko budynku stacji, na której zginął.

The action takes place in Italy in Marittime. The stationmaster takes care of straing on the railway dog. He called him Lampo (Italian: lightning) because he was full of life and on his back he had a light streak. Stationmaster’s children immediately make friends with the dog which becomes a favourite member of the family. Every day Lampo went with the master to work. Every morning they left Prombinio and came back in the evening. The dog became famous because of his journeys all over the country. He always knew which train he should get on and which station he should get off. He disappeared many times ,he jumped on the train and after few days he came back. During one of his trips he was shut in the train door. He had two ribs and one paw broken. He jumped from the step and hid in the bushes the injured dig was found by an elderly woman who took care of him and helped him to recover. Lampo spent whole winter with her. When spring started the dog came back to Marittime where everybody had been worrying about him. The head of the railway’s station forbade Lampo to spend time at the station. He was to be relocated to Sicily to the stationmaster’s uncle. However he escaped during training change in Rome. Next time, the stationmaster personally watched the dog to get on the ship. Still, after a month Lampo nd came back to Marittime. He missed his master and others very much. He was exhausted and injured. After a few weeks he got better again. Once, a younger daughter of the stationmaster was playing on the rails when the afternoon express train was coming. Her father rushed to help her but Lampo was much faster. He pushed the girl on the other side of the rails, unfortunately himself he didn’t make it. He died run over by the train. Everybody was crying but also admiring the dog for his heroic act. This beautiful story between the dog and the human being was real and the grave of Lampo is near the building of the railway station where he died.