• Created by:
  Veronika Sabara
 • City & Country :
  Spytkowice - Poland
 • School Name:
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach - Spytkowice
 • Book author:
  Éric-Emmanuel Schmitt
 • Book language:
  Polski
 • Book publisher:
  Znak literanova
 • ISBN code:
  978-83-240-3536-6

Synopsis:

Film opowiada o czterech najlepszych przyjaciółkach. Julia, Raphaelle, Colombe i Anouchka twiedzą, że przyjaźń jest o wiele trwalsza niż miłość. Ale czy napewno? Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego doznają zawodów miłosnych, ich przyjaźń również zostaje wystawiona na próbę. Dziewczęta, nastolatki i ich codzienne problemy, miłości, przyjaźnie. Kompleksy, kłopoty w rodzinie, nieporozumienia z płcią przeciwną, pierwsze kontakty seksualne, marzenia... Zazdrośc, rywalizacja i konflikty. Zwykłe – niezwykłe życie licealistek. Julia wyznaje, że zakochała się w Terenca. Dociekliwa Raphaelle postanawia wyszukać informacje o tajemniczym chłopaku, wskutek czego spotyka się z nim na jednej z imprez. Zazdrosna Julia podszywa się za Terence’a i pisze miłosne e-maile do Raphaelle. Nieświadoma niczego dziewczyna, zakochuje się w chłopaku. W tym samym czasie Colombe jest w centum zainteresowania chłopaków ze szkoły, a Anouchka przeżywa rozstanie rodziców. Emocje kotrolują dziewczynami, są roztargnięte i nie uświadamiają sobie jakie skutki może wywołać ich nieopanowanie.

The film is about four best friends. Julia, Raphaelle, Colombe and Anouchka tell us that friendship is much more durable than love. But are you sure? With the start of the new school year, they experience love competitions, and their friendship is also put to the test. Girls, teenagers and their everyday problems, love, friendships. Complexes, problems in the family, misunderstandings with the opposite sex, first sexual contacts, dreams ... Jealousy, competition and conflicts. Ordinary - unusual life of high school students.         Julia confesses that she fell in love with Terenc. Inquisitive Raphaelle decides to search for information about a mysterious boy, and as a result, meets him at one of the parties. Jealous jealous pretends to be Terence and writes love e-mails to Raphaelle. A girl unaware of anything, falls in love with a boy. At the same time, Colombe is in the middle of the interest of the boys from school, and Anouchka is experiencing the separation of her parents. Emotions are stealing girls, they are distracted and they do not realize what the effects can cause them to not control.